Skip to content

Školenia pre samosprávu: Práca s geodátami a priestorovými údajmi v geoportáloch

 • by

Školili sme v rámci Catching-Up Regions inicitívy Svetovej banky, Európskej komisie a MIRRI prácu s geodátami a terénne mapovanie:

Úvod do geodát, Terénne mapovanie s využitím otvorených nástrojov – 29.11.2021 (13:00 do 15:00 hod.) – Miloslav Michalko

 • Úvod do geodát
 • Prečo vlastne potrebujeme geodáta?
 • Geodáta vs. open data?
 • Najpoužívanejšie príklady využitia geodát na miestnej úrovni: Územný plán, Mapovanie vizuálneho smogu, Mapovanie verejnej zelene, Aktuálna poloha autobusov
 • Terénne mapovanie s využitím otvorených nástrojov
 • Prečo potrebujem mapovať javy a objekty v mojom území?
 • Príklady: Mapovanie čiernych skládok, Mapovanie nelegálneho výrubu stromov, Mapovanie turistického značenia
 • Ako dokážeme mapovať s otvorenými geotechnológiami?
 • Praktické ukážky mapovania s otvorenými geotechnológiami
 • Záznam zo školenia , Prezentácia

Základy práce s priestorovými údajmi v geoportáloch – 30.11.2021 (9:00 do 11:00 hod.) – Miloslav Michalko, Marek Hudák

 • Praktické školenie (workshop) pre začiatočníkov, ktoré predstaví základné aspekty spracovania a analýzy priestorových údajov s použitím geoportálov dostupných na Slovensku. Školenie sa zameria najmä na použitie webových geoportálov SAŽP, VÚPOP, MŽP, OSM SK, Sentinels a predovšetkým ZB GIS a geoportálu PSK.
 • Záznam zo školenia , Prezentácia

Práca s priestorovými údajmi pre pokročilých – 30.11.2021 (13:00 do 15:00 hod.) – Miloslav Michalko

 • Praktické školenie (workshop) pre pokročilých, ktoré predstaví komplikovanejšie metódy spracovania a analýz priestorových údajov. Školenie sa zameria najmä na nástroj QGIS a strojové/programátorské rozhrania (API) geoportálov.
 • Záznam zo školenia , Prezentácia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *