Skip to content

Participácia na GISkola #2, 2021

  • by

GISkola #2 (21.1.2021) – Jana Michalková: Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGISvideo na YouTube

QGIS predstavuje v súčasnosti jeden z najrozšírenejších voľne dostupných geografických informačných systémov. Jeho používatelia sa po celom svete združujú vo forme tzv. user groups, ktorých cieľom je na národnej úrovni poskytovať aktuálne informácie o projekte QGIS. V súčasnosti je vo svete zaregistrovaných 23 používateľských skupín, ku ktorým v novembri 2020 pribudla ďalšia – Slovenská skupina používateľov QGIS (Slovak QGIS User Group). Prezentácia objasní hlavnú myšlienku a motiváciu vytvorenia tejto skupiny v podmienkach Slovenska. Predstaví jej hlavné ciele, komunikačné kanály, aktuálne či pripravované projekty. Víziou je vybudovať silnú komunitu používateľov QGIS na Slovensku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *